loader image

Karol Sulinski

Audyty, doradztwo, ekspansja, fuzje i przejęcia i rekrutacje dla transportu, spedycji i logistyki.

Profil

Ekspert transportu, spedycji i logistyki. W branży 2007 roku.

Ekspert transportu, spedycji i logistyki. W branży 2007 roku.

Doświadczenie, umiejętności i wiedzę zdobywałem w Austrii, Belgii, Czechach, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Specjalizuję się we frachcie drogowym, morskim, lotniczym i kolejowym oraz logistyce magazynowej i kontraktowej. Pomagam małym i średnim firmom oraz największym operatorom logistycznym.

Z sukcesami budowałem działy i oddziały, otwierałem nowe lokalizacje. Wdrażałem produkty i usługi. Wspieram firmy z sektora TSL w rozwoju.

Pracowałem w 12 państwach: w Austrii, Belgii, Czechach, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Rumunii, Słowacji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Działam w 6 produktach: frachcie drogowym, morskim, lotniczym, kolejowym oraz logistyce magazynowej i kontraktowej.

Oferuję 5 usług: audyty, doradztwo, ekspansję, fuzje i przejęcia oraz rekrutacje.

Jestem jedynym profesjonalistą na polskim rynku oferującym tak szeroki wachlarz specjalistycznego wsparcia.

Usługi

Oferuję najszerszy wachlarz specjalistycznego
wsparcia dla branży TSL.

Audyty

Opracowuję precyzyjne, wnikliwe i profesjonalne audyty, pomagające w redukowaniu kosztów i zwiększaniu zysków.

Doradztwo

Doradzam w usprawnianiu procesów i całych przedsiębiorstw. Zwiększam produktywność i rentowność. Usuwam wąskie gardła.

Ekspansja

Pomagam w ekspansji geograficznej i produktowej. Wspieram inwestorów z całego świata w otwieraniu nowych lokalizacji w Europie.

Fuzje i przejęcia

Pośredniczę w transakcjach kupna i sprzedaży firm. Kompleksowo i merytorycznie przygotowuję organizacje do fuzji i przejęć.

Rekrutacje

Oferuję najskuteczniejsze rekrutacje dedykowane branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej w Polsce.

Doświadczenie

16 lat doświadczenia w 5 produktach i 15 usługach.

Transport i spedycja drogowa

Transport i spedycja morska

Transport i spedycja lotnicza

Transport i spedycja kolejowa

Logistyka magazynowa

Sukcesy

129 klientów w 16 państwach na 3 kontynentach.

Audyty

Doradztwo

Ekspansja

Fuzje i przejęcia

Rekrutacje

Kontakt

Karol Sulinski, Rynek 60
Wrocław 50-116, Polska

NIP: 8992792533
Regon: 364730802

Copyright © Karol Sulinski
Wszelkie prawa zastrzeżone